E-learning | Forum | Poczta | Hospicja.pl
 

Jesteś tutaj: Start > Centra wolontariatu > LISTA CENTRÓW WOLONTARIATU > Wrocław

Powiększ tekst: A A A

Wrocław

Adres Centrum Wolontariatu
wroc_aw-dzieci.jpg

1.FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

al. Wiśniowa 36

53-137 Wrocław

www: www.hospicjum.wroc.pl

e-mail: fundacja@hospicjum.wroc.pl

Telefon kontaktowy: 665 614 145

Koordynator: Agnieszka Pasławska

tel: 795 52 49 09

e-mail: wolontariat@hospicjum.wroc.pl

Zadania: Pomoc przy łóżku chorego w domu (pielęgnacja, kontakt z nim oraz z rodziną), pomoc w pracach komputerowych, biurowych i ewidencji hospicyjnej, prace porządkowe na terenie obiektu, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji charytatywnych, wsparcie rodzeństwa podopiecznych placówki np. w odrabianiu lekcji, organizowaniu wolnego czasu.

Placówka zapewnia wolontariuszom:

 • porozumienie z długo posługującymi wolontariuszami,
 • szkolenia.

Potrzeby placówki: przeprowadzenie szkoleń (medyczne, rozwoju umiejętności osobistych).wroc_aw_firszfelda.gif

2.WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

Pl. Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

Telefon kontaktowy: 071/3689291

Koordynator – Bernadeta Bocian – tel.: 0713689291, 501167797

Hospicjum domowe działa w ramach publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii od 11 lat. Opiekujemy się chorymi w zaawansowanym okresie choroby oraz ich rodzinami, udzielamy porad i konsultacji. Chorym z województwa Dolnego Śląska. Rocznie mamy pod opieką ponad 1000 chorych.

Zespół Hospicjum Domowego to wielodyscyplinarna grupa osób, 18 lekarzy, 16 pielęgniarek, 3 rehabilitantów, 2 psychologów, 2 pracowników socjalnych, kapelan, pracownik administracyjny, pracownik gospodarczy oraz grupa wolontariuszy. Na początku naszej działalności byliśmy skoncentrowani wyłącznie na sobie, zdobywaliśmy doświadczenia i podnosiliśmy własne kwalifikacje. Wolontariusze zgłaszali się do nas spontanicznie, były to najczęściej osoby osierocone po okresie żałoby, które chciały pomagać chorym i ich rodzinom. W 1997 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy kurs dla wolontariuszy – opiekunów chorych i od tego czasu zaczęliśmy faktycznie tworzyć grupę wolontaryjną.

W 2004 roku grupa wolontaryjna liczyła 133 osoby, aktywne w chwili obecnej są 64 osoby, wśród nich jest 11 mężczyzn i 53 kobiety, które są w wieku od 22-72 lat, średnia wieku 40 lat. Przeważają osoby z wyższym wykształceniem, stanowią 80% grupy wolontaryjnej. Pytałam wolontariuszy o ich motywację do posługi wolontaryjnej. Droga do wolontariatu to całe ich życie, które zatrzymało się na przystanku Hospicjum Domowe. Pozwolę sobie przedstawić ich własne świadectwa.

Dlaczego zostałem wolontariuszem…

Świadectwo Marty Impuls – Dlaczego? – Nie wiem! Mieć Babcię, Dziadka Mieć Mamę, Tatę Czerpać z mądrości życiowej starszych ludzi Być dla kogoś osobą znaczącą Poznawać nowych ludzi

Świadectwo Marii To nie tylko ja dawałam – czas, życzliwość, serdeczność, pomoc, otuchę. Ja także brałam garściami. Przy chorym uczyłam się rozumieć sens życia, uczyłam się pokory, wyzbyłam się zbędnego pośpiechu, uczyłam się wyrozumiałości, cierpliwości, wyciszenia i wielu innych postaw w życiu, o których zapominamy w codziennym pośpiechu, zabieganiu. Te doświadczenia spowodowały, że czuję się o wiele bogatsza wewnętrznie, niż byłam przedtem.

Świadectwo Elżbiety Gdy przeczytałam w gazecie apel Poradni Paliatywnej uznałam, że będzie to najgodniejsze z godnych zajęcie dla mojego ślicznego auteczka – „Złotego Garbusa”. Ze mną jest tak: dzieci mi podrosły, praca kuratora społecznego nie zajmuje mi wiele czasu, mąż ciągle pracuje dużo i dobrze – mam, więc i czas i środki. Wyszło mi bez wielkich słów, że będąc wolontariuszem zaspakajam potrzebę bycia użytecznym oraz potrzebę dzielenia się – los bowiem obdarował mnie hojnie.

Jak przygotowujemy wolontariuszy do posługi wolontaryjnej? Od 1997 roku organizujemy Kursy dla wolontariuszy opiekunów chorych. W tym roku odbędzie się 8 edycja tego kursu. • Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na wolontariuszy do posługi i rozpowszechnienie idei hospicyjnej w lokalnej społeczności. • Kurs trwa przez okres 2 miesięcy, zajęcia prowadzone są ( raz w tygodniu), w formie wykładów (15 godzin) i ćwiczeń praktycznych ( 21 godzin) w grupach 5 – 7 osobowych. • Kurs na przełomie 7 lat ukończyło 350 osób, a 133 osoby pozostały wolontariuszami Hospicjum Domowego czynnie posługując chorym i ich rodzinom Co miesiąc odbywają się spotkania szkoleniowo – integracyjne grupy wolontaryjnej. Program spotkań ustalony jest na rok z góry a wolontariusze mogą wybrać sobie temat, jaki ich interesuje. Prowadzimy także konsultacje pracowników Hospicjum Domowego dla wolontariuszy. A w tym roku po raz pierwszy chcemy zorganizować warsztaty psychologiczne dla wolontariuszy. Nasi koledzy wyjeżdżają także na szkolenia, konferencje i zjazdy. Nadzór nad pracą wolontariuszy prowadzony jest przez koordynatora wolontariuszy, pracownika socjalnego HD, Małgorzatę Rosołowską. Określa ona poziom kompetencji (doświadczenie, wiedza, staż) oraz poziom zaangażowania wolontariusza. Koordynator wolontariuszy troszczy się o najpełniejsze wykorzystanie ich umiejętności oraz stara się dbać o ich rozwój.

Obszar pracy wolontariatu: • Z chorym i jego rodziną w domu • Opieka nad chorym w domu • Pielęgnacja chorego w domu •Pomoc w pracach domowych w domu chorego • Korepetycje dla dzieci z rodzin Hospicjum Domowego i dzieci osieroconych • Z osieroconą osobom dorosłą i osieroconym dzieckiem • Pogotowie modlitewne • Pozyskiwanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego • Praca biurowa i administracyjna • Wsparcie rzeczowe i materialne • Zbieranie funduszy (kwesty) • Pogotowie modlitewne • Wykonanie stroików i kartek świątecznych • Muzykoterapia • Współorganizowanie imprez propagujących idee opieki paliatywnej • Transport

Sposoby wyrażania uznania wolontariuszom za ich posługę: • Uznanie w mediach • Wysyłanie życzeń świątecznych • Impreza dla wolontariuszy (koncert, wycieczka) • Wyjazd na konferencję, szkolenie, kurs • Wyjazd na rekolekcje • Msza w intencji wolontariuszy • Gesty sympatii i gesty czułości. To nasze codzienne gesty, uścisk dłoni poklepanie po ramieniu, przytulenie pocałunek….. różne nie tylko dla wolontariuszy, ale dla całej naszej wspólnoty. • Indywidualne podziękowanie w formie słownej i w formie pisemnej Wysyłamy podziękowania do rodziny wolontariusza, do zakładu pracy na uczelnie, zawsze pytając wolontariusza o zgodę. Nie każda osoba chce aby informowano o jej posłudze w środowisku zawodowym. • Ogólne uhonorowanie pracy wszystkich wolontariuszy • Medal, dyplom • Wybór Wolontariusza Roku. To jest bardzo trudne zadanie, ale chcemy uhonorować tych wyjątkowych, szczególnie skromnych ludzi. Pragniemy przedstawić ich na spotkaniu wszystkich jednostek opieki paliatywno/hospicyjnej z terenu Dolnego Śląska, najczęściej jest to spotkanie opłatkowe. Wolontariusz Roku otrzymuje symboliczne wyróżnienie w postaci medalu, pucharu czy dyplomu. W roku 2004 Wolontariuszami Roku zostało 6 osób. Chciałabym jeszcze zacytować fragment motywacji wolontariusza Dawida „Wolontariat pozwala nam dawać Umożliwia doświadczanie Miłości: Zarówno dającemu, jak i przyjmującemu. A kto doświadcza Miłości ten doświadcza Boga”.

Pragnę przedstawić państwu modlitwę z małej karteczki edycji paulińskiej, która w wymiarze dzisiejszej ewangelii „Kazania na górze Tabor” nabiera dla Nas szczególnego wymiaru.

Błogosławieni…

Błogosławieni, którzy rozumieją utykające nogi i trzęsące się ręce. Błogosławieni, którzy rozumieją tych, którzy niedosłyszą wszystkiego, co się do nich mówi. Błogosławieni, którzy rozumieją tych, których oko słabnie i myśl staje się powolna. Błogosławieni, którzy poświęcają osobom chorym nieco czasu i z uśmiechem z nimi rozmawiają. Błogosławieni, którzy nie powiedzą: „już trzeci raz opowiadasz tę historię”. Błogosławieni, którzy okazują osobom chorym, że są kochane, szanowane, potrzebne. Błogosławieni, którzy cierpliwie znoszą ich ociężałość, bezradność i zagubienie. Błogosławieni, którzy ułatwiają im trudy dnia i pozostają z nimi na drodze do wiecznej Ojczyzny. To Dobra Nowina dla wolontariatu i całej naszej wspólnoty. Renata Opalińska Małgorzata Rosołowska

3.HOSPICJUM BONIFRATRÓW ŚW. JANA BOŻEGO DLA DOROSŁYCH

ul. Poświęcka 8a

51-128 Wrocław

Telefon kontaktowy: 0(71)352 84 00 begin_of_the_skype_highlighting              0(71)352 84 00      end_of_the_skype_highlighting

Koordynator: Piotr Kardas, p.kardas@hospicja.pl

Strona internetowa: www.hospicjumbonifratrow.pl e-mail: sekretariat@hospicjumbonifratrow.pl

DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY:

PRACE PORZĄDKOWE NA ZEWNĄTRZ HOSPICJUM:

 • grabienie liści,
 • zamiatanie śmieci,
 • odśnieżanie,
 • kształtowanie ogrodu:
 • przycinanie żywopłotu,
 • przycinanie róż,
 • plewienie,
 • koszenie i grabienie trawy,
 • dbanie o uliczki i alejki.

PRACE PORZĄDKOWE WEWNĄTRZ HOSPICJUM:

Prace systematycznie wykonywane:

 • dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach: hol, winda, kaplica, pokoje pacjentów, łazienka pacjentów, brudownik, miejsce spotkań grupy wsparcia,
 • dbanie o rośliny w hospicjum.

Prace interwencyjne:

 • uporządkowanie dużej szafy z odzieżą, uporządkowanie szafy z pościelą (przygotowanie i umocowanie etykietek),
 • wyczyszczenie żyrandoli,
 • mycie okien oraz pranie i prasowanie zasłonek,
 • odkurzanie ścian i sufitów,
 • czyszczenie kratek wentylacyjnych.

POMOC W CZYNNOŚCIACH PIELĘGNACYJNYCH:

 • wykonywanie toalety ciała pacjenta,
 • przemieszczanie i przenoszenie pacjenta,
 • branie udziału w odżywianiu pacjenta,
 • dokonywanie pomiarów (ciśnienia tętniczego krwi, tętna na tętnicy promieniowej i szyjnej, temperatury, siły i natężenia bólu, liczby oddechów),

PODSTAWOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA I WSPARCIE PACJENTÓW I ICH RODZIN:

 • prowadzenie w sposób wrażliwy i empatyczny rozmów z pacjentami oraz ich rodzinami,
 • towarzyszenie choremu w jego problemach – słuchanie jego skarg, obaw, lęków,
 • pomoc rodzinie w zaadaptowaniu się do trudnej sytuacji: ułatwienie wyrażanie emocji: płaczu, gniewu itp., zastąpienie rodziny na kilka godzin w czuwaniu przy chorym, pomoc dzieciom w rodzinie ciężko chorego: pomoc w nauce ale też umożliwienie rozrywek,
 • towarzyszenie choremu i rodzinie w ostatnich chwilach,
 • pomoc duchowa – np. wspólna modlitwa z wierzącym chorym.

INNE:

 • szukanie sponsorów,
 • gromadzenie środków na działanie hospicjum,
 • współorganizowanie imprez,
 • dbanie o wystrój hospicjum,
 • stworzenie strony internetowej,
 • dyżury w biurze – prowadzenie recepcji.

Więcej o wolontariacie we Wrocławiu:

Dzień Wolontariusza w hospicjach

Wrocław – Mikołaj poszukiwany!

Wolontariusze potrzebni we Wrocławiu

Wrocław – dni otwarte przyciągają wolontariuszy

Wrocław – Pomogą chorym na nowotwory

http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,79448,5761051,Zdjecia_i_glosy_dla_chorych_na_nowotwory.html

Zdjęcia i głosy dla pacjentów – Wrocław (251.4 KB)

Raz, Dwa, Trzy na pomoc chorym – Wrocław (106.6 KB)

Do trzech razy sztuka – Wrocław (62.4 KB)

http://dolnyslask.naszemiasto.pl/wydarzenia/906123.html

Hospicjum to też jest życie – Wrocław (67.6 KB)

Tchnienie życia na rynku – Wrocław (94.6 KB)

gazeta.pl: Studenci medycyny beda sie uczyc o umieraniu

Studenci medycyny rozmawiają, jak umierać po ludzku – Wrocław (165.8 KB)

gazeta.pl: Studenci zaliczyli trudną lekcję o umieraniu

Trudna lekcja o umieraniu – Wrocław (211 KB)

www.pora.pl: Raz, Dwa, Trzy- Charytatywny Koncert we Wrocławiu

Odwiedź hospicjum

ww6.tvp.pl: Podwójne nieszczęście

http://dolnyslask.naszemiasto.pl/wydarzenia/926857.html

Pomoc na złe czasy – Legnica, Wałbrzych, Wrocław (135.1 KB)

Draka dla dzieciaka – Wrocław (240.3 KB)

Więźniowie będą pomagać w hospicjach – Wrocław (258.2 KB)

"Lubię pomagać" – konkurs fotograficzny we Wrocławiu

Piłkarze pomogą dzieciom w hospicjum